Publikationer
(Overstreget tekst tilgår senere - er der noget du mangler, så send en forespørgsel til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) 

Bestyrelsen:
DHM - Forretningsorden
DHM - Mål Vision og Strategi
DHM - Vedtægter
DHM - Referater fra Generalforsamlinger
DHM - Referater fra Bestyrelsesmøder
DHM - Besøgstalsregistrering
DHM - Pressemeddelser
DHM - Udlån
DHM - Nyhedsbrev udlån materiel
DHM bestyrelsens arbejdsprogram 2018/2021
DHM Procedure for optagelse af medlemmer
DHM Ansøgningsskema medlemskab  

 
Udviklingsseminar - diverse indlæg:
Udviklingsseminar - november 2018
Udvikllingsseminar - november 2017
Udviklingsseminar - november 2016
Generalforsamling 2015
Stormøde - November 2014
 

Materiel Udvalget:
Kommissorium for Hærens Museumskommissions Materieludvalg
Mat.-udvalget / Uddannelse af pers. til at føre panserede museumskøretøjer
Org. Diagram Hærens Museumskommission Materieludvalg
 

Vejledninger:
Arrangement Vejledning 2014
Adfærdskodeks 2015
Adfærdskodeks 2015 - Tillæg
Vejledning vedrørende syn af køretøjer for medlemmer af DHM
Vejledning vedrørende SAP-registrering af køretøjer og materiel for medlemmer af DHM
Vejledning for traditionsbærende foreninger
Vejledning i forsikringsmæssige forhold
Varig Funktionsudygtiggørelse af våben - Museer
 

Uddannelse / Omskolinger:
Instruktører på museumskøretøjer
Uddannelse på pansrede køretøjer ved Danske Hærhistoriske Museer
Uddannelsesplaner Kører og Vognkommandører museumskøretøjer
HRN 137-007 HMMWV Betjeningsforskrift
HRN 737-007 HMMWV Eftersyn
HRN 737-010 EAGLE 1 Eftersyn
M41-UDD
Bilag 2 Instruktører uddannelse på pansrede køretøjer
Bilag 3 Uddannelse som KØMUS og VKMDUS på Leopard 1A5
Bilag 4 FAG HRU 301 A KØR VKMD PAN PMV M113 A1 reduceret
Bilag 5 Fagplan udd. KØ og VKMD på KVG M 24 - jpc apr 2017
Bilag 6 Køreuddannelse Pansret Spejdervogn M95 EAGLE 1 og PERSVGTTERR4X4HMMWVOPKLBESKT
Bilag 7 FAGPALN Kører og Vognkommandør M10 panserjager

 
Samarbejdsaftaler:
Samarbejdsaftale Hærstaben & DHM
Samarbejdsaftale Forsvarets Meterieltjeneste & DHM
DHM med tekst 500

Joomla templates by a4joomla