Publikationer

Bestyrelsen:
DHM - Forretningsorden DHM - Mål Vision og Strategi DHM - Vedtægter DHM - Referater fra Generalforsamlinger DHM - Referater fra Bestyrelsesmøder
DHM - Årsskrifter 2021 PDF eller ISSUU DHM - Besøgstalsregistrering DHM - Pressemeddelser DHM - Udlån DHM - Nyhedsbrev udlån materiel DHM bestyrelsens arbejdsprogram 2018/2021 DHM Procedure for optagelse af medlemmer DHM Ansøgningsskema medlemskab Materiel Udvalget: Kommissorium for Hærens Museumskommissions Materieludvalg Mat.-udvalget / Uddannelse af pers. til at føre panserede museumskøretøjer Org. Diagram Hærens Museumskommission Materieludvalg Vejledninger: Vejledning om museers håndtering af skydevåben - Politiet Nov. 2020 (NY)
Arrangement Guide 2021 (NY) Adfærdskodeks 2021 (NY)
DHM Policy for sponsor- og fundraising-aktiviteter
Fondsansøgninger Vejledning vedrørende syn af køretøjer for medlemmer af DHM Vejledning vedrørende SAP-registrering af køretøjer og materiel for medlemmer af DHM Vejledning for traditionsbærende foreninger Vejledning i forsikringsmæssige forhold Varig Funktionsudygtiggørelse af våben - Museer Uddannelse / Omskolinger: Uddannelse på pansrede køretøjer ved Danske Hærhistoriske Museer
Uddannelse på militære køretøjer ved Danske Hærhistoriske Museer ver 3
Kørerinstruktører ved GHRVPK HRN 137-007 HMMWV Betjeningsforskrift HRN 737-007 HMMWV Eftersyn HRN 737-010 EAGLE 1 Eftersyn
Synsprocedure M41-UDD Bilag 2 Instruktører uddannelse på pansrede køretøjer Bilag 3 Uddannelse som KØMUS og VKMDUS på Leopard 1A5 Bilag 4 FAG HRU 301 A KØR VKMD PAN PMV M113 A1 reduceret Bilag 5 Fagplan udd. KØ og VKMD på KVG M 24 - jpc apr 2017 Bilag 6 Køreuddannelse Pansret Spejdervogn M95 EAGLE 1 og PERSVGTTERR4X4HMMWVOPKLBESKT Bilag 7 FAGPALN Kører og Vognkommandør M10 panserjager Samarbejdsaftaler: Samarbejdsaftale KVB og AGK DEC 2019
Samarbejdsaftale JDR DRAMUS MAR 2017
HKO samarbejdsaftale
Samarbejdsaftale mellem LG og LGHS 2019 Samarbejdsaftale Forsvarets Materieltjeneste & DHM
DHM med tekst 500

Joomla templates by a4joomla